Ändrade öppettider i vår reception

Stadsholmens tidning

I vår tidning Stadsholmen berättar vi om arbetet med våra fastigheter och om husens historia.

Tidningen kommer ut 4 gånger per år och distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster och samarbetspartners inom byggnadsvård. Nedan kan du läsa tidningen.

Kontakta info@stadsholmen.se om du har en reportageidé eller vill beställa gamla nummer.

Tryckfelsnisse har varit framme i det senaste Bytestorget. Felaktig mejladress till annons nr fem, Södermalm.

Rätt adress är stor.olle@hotmail.com