Information med anledning av coronaviruset covid-19

Stadsholmens tidning

I vår tidning Stadsholmen berättar vi om arbetet med våra fastigheter och om husens historia.

Tidningen kommer ut 4 gånger per år och distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster och samarbetspartners inom byggnadsvård. Nedan kan du läsa tidningen.

Kontakta info@stadsholmen.se om du har en reportageidé eller vill beställa gamla nummer.

Rättelse:

Det blev ett fel i artikeln på sid 3! Det finns tegellager i både Mosebacke vattentorn och i Östermalmshallen. Den senare byggnaden ritades dock av
Isak Gustaf Clason!