Elda rätt i din kakelugn

Det finns kakelugnar i flera av Stadsholmens fastigheter och i de fall de fungerar är det ett bra uppvärmningsalternativ. Om du har en kakelugn som fungerar och är godkänd av Stadsholmen följer här några bra råd om hur du eldar säkert.

Kontrollera att din kakelugn är godkänd och säker att använda

Många kakelugnar är plomberade och får inte användas eftersom de är i dåligt skick. Det kan också vara att vissa skorstenar har andra användningsområden som gör kakelugnarna obrukbara. Det bästa sättet att kontrollera om din kakelugn är godkänd är att kontakta kundcenter på Stadsholmen. Om du väljer att anlita sotare för att sota, rengöra, besiktiga och få igång din eldstad är det viktigt att du kontaktar Stadsholmens kundcenter innan arbetet påbörjas.

Generella tips om säker eldning

  • Se till att eldstaden är sotad och kontrollerad av Stadsholmen så att den är säker att elda i

  • Elda bara med torr ved.

  • Byggmaterial, lastpallar och trädgårdsavfall ska inte eldas utan lämnas istället på kommunens återvinningscentral.

  • Elda lagom, dvs. lägg inte in för mycket ved, max 2-3 kilo per timme.

  • Låt eldstaden svalna med jämna mellanrum.

  • Kontrollera så att du har en effektiv förbränning genom att använda en rökgastermometer eller titta på röken som ska vara ljus, klar och genomskinlig.

  • Hantera askan som om den vore varm och lägg den i ett obrännbart kärl med lock.

  • Kontrollera så att brandvarnarna fungerar och hörs i alla rum där någon sover.

  • Vid en soteld, ring alltid 112

Källa: Storstockholms brandförsvar