Organisation

Vi är ett dotterbolag till Svenska Bostäder och vi har gemensam Vd. Den dagliga driften sköts av förvaltningschefen, tre förvaltare och åtta bovärdar. Inom Stadsholmen finns också ett lokalt stöd med tre fastighetsingenjörer, tre lokaluthyrare, bostadsuthyrare, trädgårdsamordnare, driftingenjör, ekonom och en förvaltningsassistent. Här är vi som jobbar på Stadsholmen.

Vi har också ett centralt stöd från Svenska Bostäder bland annat när det gäller IT, HR, kommunikation och juridik.

Styrelse

Det här är Stadsholmens styrelse för mandatperioden 2015-2019. Utöver de ledamöter som sitter i Svenska Bostäder styrelse har också samfundet St:Erik styrelserepresentation i Stadsholmens styrelse.

Stadsholmens styrelsehandlingar (extern länk)

Ann-Margarethe Livh (V)
Ordförande
Joakim Larsson (M)
Vice Ordförande
Karin Hanqvist (S)
Ledamot
Karin Gustafsson (L)
Ledamot
Magda Rasmusson (MP)
Ledamot
Bo Sundin (M)
Ledamot
Ragnhild Elfsö (C)
Ledamot
André Beinö (S)
Suppleant
Ralf Örvi (S)
Suppleant
Ahmet Music (MP)
Suppleant
Arvand Mirsafian (V)
Suppleant
Karin Blomstrand (M)
Suppleant
Marianne Pettersson (M)
Suppleant
Burhan Yildiz (L)
Suppleant
Folke Dellström
(Samfundet S:t Erik)
Ledamot
Monica Andersson
(Samfundet S:t Erik)
Suppleant

Personalrepresentanter

Pia Lundin
Vision
Curt Öhrström
Fastighetsklubben
Suzanne Frejd
SACO-klubben
Kai Cseresnyés
Fastighetsklubben