Organisation

Vi är ett dotterbolag till Svenska Bostäder och vi har gemensam Vd. Den dagliga driften sköts av förvaltningschefen, tre förvaltare och åtta bovärdar. Inom Stadsholmen finns också ett lokalt stöd med tre fastighetsingenjörer, tre lokalförhandlare, bostadsuthyrare, trädgårdssamordnare, driftingenjör, ekonom och en förvaltningsassistent. Här är vi som jobbar på Stadsholmen.

Vi har också ett centralt stöd från Svenska Bostäder bland annat när det gäller IT, HR, kommunikation och juridik.

Styrelse

Utöver de ledamöter som sitter i Svenska Bostäder styrelse har också samfundet St:Erik styrelserepresentation i Stadsholmens styrelse.

Stadsholmens styrelsehandlingar (extern länk)