Organisation

Vi är ett dotterbolag till Svenska Bostäder och vi har gemensam vd. Den dagliga driften sköts av förvaltningschefen, två områdeschefer, en förvaltningskoordinator, tre reparatörer och fem kundvärdar. Inom Stadsholmen finns också ett lokalt stöd med tre fastighetsingenjörer, tre lokalförhandlare, bostadsuthyrare, trädgårdssamordnare, driftingenjör, ekonom och en förvaltningsassistent. Här är vi som jobbar på Stadsholmen.

Vi har också ett centralt stöd från Svenska Bostäder bland annat när det gäller IT, HR, kommunikation och juridik. Vi omfattas av Svenska Bostäders miljöledningssystem, läs mer om hur vi jobbar med ekologisk hållbarhet.

Styrelse

Utöver de ledamöter som sitter i Svenska Bostäder styrelse har också samfundet St:Erik styrelserepresentation i Stadsholmens styrelse.

Stadsholmens styrelsehandlingar (extern länk)

 

Anmälan om oegentligheter

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och oegentligheter. Begreppet används både för larm till media och när man internt eller externt uppmärksammar problem.

Svenska Bostäder/Stadsholmen ingår i Stockholms stads visselblåsarfunktion som är gemensam för alla förvaltningar och ett antal bolag och stiftelser. Genom den går det att rapportera missförhållanden och oegentligheter inom staden.

Vad är en oegentlighet?

Visselblåsarfunktionen är avsedd för oegentligheter och missförhållanden, som brott mot lagar och allvarliga avsteg från stadens styrande dokument, anmälas. Det som rapporteras ska ha uppstått eller högst sannolikt komma att uppstå i den verksamhet som rapporterande person/-er är verksamma i. Det är viktigt att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram. Exempelvis ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, allvarliga former av trakasserier. Det kan också röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Så här gör du en anmälan

Genom att klicka på länken till Stockholms stads visseblåsarfunktion kommer du till en ny sida. Det är endast visselblåsargruppens medlemmar som har tillgång till dina personuppgifter.

Vad händer efter anmälan?

Nedan kan du se hur ett ärende hanteras inom stadens visselblåsarfunktion.

Process Visselblåsarfunktion Stockholms stad