Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du ändå inte hittar svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss!

Var ringer jag om jag får problem med lokalen eller dess omgivning?

Svar: Har du problem med lokalen och som enligt hyreskontraktet inte är ditt ansvar, kontakta vårt Kundcenter.Vem kontaktar jag om jag har fått skadedjur i min lokal?

Svar: Om du har en livsmedelshanterande verksamhet ansvar du själv för försäkring och kontaktar ditt eget försäkringsbolag. Övriga hyresgäster som inte har livsmedelshanterande verksamhet ska kontakta vårt Kundcenter.I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är tre år och uppsägningstiden är nio månader. Kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Svar: Nej. Eftersom hyrestiden för din lokal är tre år så är det också så länge som du har avtalat om att hyra lokalen. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast nio månader innan dess.Varför har min lokal kvartalshyra?

Svar: Kvartalshyra är vanligt i lokalbranschen och vi har det i så gott som alla lokalhyresavtal.Var slänger jag mina sopor?

Svar: Hushållsavfall kastas på den plats som Stadsholmen har anvisat dig. Allt övrigt avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. Läs mer under Avfall och källsortering.Vad innebär det att lokalen är momsregistrerad?

Svar: För att Stadsholmen ska kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad. Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Det finns också lokaler som inte är momsade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet.Får jag sätta upp en skylt på fasaden utanför min lokal?

Svar: För att sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande krävs ett godkännande från Stadsholmen. Skicka e-postmeddelande till lokaler@stadsholmen.se med foto/bild av den tänkta skylten samt mått, önskemål om placering och metod för montering. Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos Stadsbyggnadskontoret. En kopia av bygglovet ska skickas till Stadsholmen för godkännande innan du får sätta upp din skylt. Läs mer om bygg- och skyltlov på bygglov.stockholm.Behöver jag ha en försäkring?

Svar: Ja, du ska alltid ha en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen. Se även frågan nedan.Mitt fönster är krossat och min entrédörr är uppbruten. Vem ansvarar för detta?

Svar: Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuell skada på fönsterrutor och på entrédörr. Det är viktigt att ha en företagsförsäkring som täcker den här typen av skador. Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.Jag vill bygga om och måla i min lokal.
Är det något Stadsholmen gör åt mig?

Svar: Det är hyresgästen själv som ansvarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom ansvarar du själv för underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis. Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat efter tillstånd från Stadsholmen, ansvarar du också för.

Du måste alltid ha Stadsholmens godkännande för underhålls- ombyggnadsåtgärder. Klicka här för ansökningsblankett.Får jag ändra användningen av min lokal?

Svar: För att få ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt det. Ta alltid kontakt med oss om du vill ändra din verksamhet.Behöver man skriva om avtalet när man har bytt från enskild firma till aktiebolag?

Svar: Har du enskild firma är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta lokalförhandlaren hos oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver en deposition som säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.Får jag överlåta min lokal?

Svar: För att få överlåta din lokal måste du ha Stadsholmens tillstånd. Enligt hyreslagen ska du, för att få tillstånd, ha hyrt lokalen i minst tre år och överlåta lokalen till någon som tar över din verksamhet. Kontakta lokalförhandlaren på Stadsholmen för mer information eller ansök här.Vart vänder jag mig för att teckna nät-/elavtal?

Svar: Ellevio äger Stockholms elnät. Alla som flyttar in i en lokal i Stadsholmen måste därför teckna avtal med Ellevio. Du kan själv välja vilken elleverantör du vill ha. Om du inte väljer någon leverantör går uppdraget automatiskt till den elleverantör som Ellevio valt. Notera skillnaden mellan nätavtal (avtal för tillgång till nätet) och elavtal (avtal för leverans av el).