Energispartips för dig som hyr lokal

Att minska elförbrukningen är något som gynnar både klimat och ekonomi. Här har vi samlat tips på åtgärder som du kan göra i din lokal för att minska företagets elförbrukning.

Ha koll på din elförbrukning. Via elleverantören går det att följa elförbrukningen för att se när elen används som mest. Genom att ha koll på elanvändningen går det att se de förändringar som ger mest effekt.

Sänk inomhustemperaturen om du har möjlighet. En sänkning med en grad kan minska energianvändningen med 5 procent.

Elektronisk utrustning. Äldre elektronisk utrustning förbrukar mer el. Därför kan det löna sig att byta till nyare utrustning. Det kan också vara bra att tänka på att stationära datorer förbrukar mer energi än bärbara datorer.

Stäng av all utrustning när du lämnar lokalen. Se till att slå av allt som inte behöver vara på. Undvik exempelvis att sätta datorn i viloläge när du lämnar din arbetsplats för dagen eller över helgen.

Belysning. Låt inte lamporna vara tända i onödan. Rörelsesensorer kan vara ett alternativ för att tända ljuset när det behövs. Ett mer energivänligt val är LED-lampor istället för glödlampor.

Kopiatorer och skrivare förbrukar energi. Inför ett papperslöst kontor och dela dokument digitalt istället för att skriva ut dem.