Kulturhusstipendium

Sedan 1991 har vi vart femte år delat ut ett kulturpris för insatser inom utveckling av förvaltningsfrågor, byggnads- och stadsbyggnadshistorik och restaureringsteknik. Prissumman är 50 000 kronor och juryn består av representanter från Stadsholmen och Samfundet S:t Erik.

Pristagare 2016

2016 tilldelades arkitekterna Laila Reppen och Cecilia Björk priset.

De har tillsammans skrivit flera böcker (Så byggdes husen, 1983, och Så byggdes villan, 2009) om arkitektur och byggnadsvård för att sprida kunskap om vår byggda miljö. Deras bok Så byggdes Villan nominerades till Augustpriset och deras ambition är att skriva lättillgängliga och spännande böcker för den breda massan.

De tilldelades priset med motiveringen:

“För en angelägen forskning och popularisering av stadens bebyggelse, dess utformning med byggnadsdetaljer från olika epoker, till hjälp för fastighetsägare, hantverkare och brukare.”

Tidigare pristagare

2009: Jonas Blom, fastighetsförvaltare
2003: Ove Hidemark, arkitekt och Krister Berggren, civilingenjör
1998: Börje Larsson, restaureringsarkitekt och Sven-Erik Sihlberg, målarmästare