Om Stadsholmen

Stadsholmens historiska hus består av allt från enkla träkåkar och gårdar till palats från 1700- och 1800-talet. Våra kulturhistoriskt värdefulla hus speglar Stockholms historia och boendeförhållanden. Det är med stor stolthet som vi förvaltar denna kulturskatt.

Vi är Stockholms själ

Stadsholmen förvaltar Stockholms själ. I våra hus har politiker, musiker, konstnärer och författare bott. Vi äger trähus på Söder, stenhus i Gamla Stan och stora gårdar från olika tider i ytterstaden. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.

Vi förvaltar en kulturskatt

Stadsholmen förvaltar en kulturskatt. Vårt kulturpolitiska uppdrag är att  äga, rusta och förvalta hus med kulturhistoriskt värde i Stockholm. Vi har ett stort ansvar gentemot alla som bor, besöker och verkar i Stockholm. Ett ansvar att bevara husens historiska karaktär. Flera av våra fastigheter är klassificerade som byggnadsminnen.

Totalt förvaltar vi 279 fastigheter, 1 637 bostadslägenheter och 904 lokaler. Vi är ett dotterbolag till AB Svenska Bostäder.