Avfall och källsortering

Du svarar för att bekosta borttransport av avfall från din verksamhet. På Stockholm Vatten och Avfalls hemsida kan du läsa mer om hur du kan hantera ditt avfall och var närmaste återvinningscentraler finns.

Du har dock möjlighet att slänga ditt hushållsavfall på den plats som Stadsholmen har anvisat. Hushållsavfall är till exempel mindre städavfall och matavfall.