Ansvar

I ditt hyresavtal står det vad du som lokalhyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för. Kom ihåg att du alltid måste ha Stadsholmens tillstånd innan du utför underhållsåtgärder i din lokal.

Nedan visas några exempel på ansvarsfördelning.

Krossat fönster eller inbrottsförsök

Ansvar: Lokalhyresgästen
Kontakt: Kontakta i första hand ditt försäkringsbolag. Stadsholmen kan ge tips och råd.Behov av målning i lokal och slitna golv

Ansvar: Lokalhyresgästen
Kontakt: Kontakta alltid Stadsholmen, fyll i blanketten ”Blankett för åtgärd i lokal” som du hittar här ovan eller under Blanketter och broschyrer.Riva ner eller bygga ny vägg

Ansvar: Lokalhyresgästen
Kontakt: Kontakta alltid Stadsholmen, fyll i blanketten ”Blankett för åtgärd i lokal” som du hittar här ovan eller under Blanketter och broschyrer.Vatten läcker i lokalen

Ansvar: Stadsholmen
Kontakt: Kontakta vårt Kundcenter eller vår FastighetsjourVärme fungerar inte

Ansvar: Stadsholmen
Kontakt: Kontakta vårt KundcenterStopp i avlopp

Ansvar: Ansvaret beror på vem som orsakat stoppet
Kontakt: Kontakta vårt KundcenterDet kommer inget varm- eller kallvatten från kranarna

Ansvar: Stadsholmen
Kontakt: Kontakta vårt Kundcenter