Dataskydd

Vi vill att du ska känna dig trygg när du kontaktar oss. Därför är det viktigt för oss att berätta vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi gör för att skydda dem.

För att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande som hyresvärd behöver vi samla in uppgifter om dig som enligt dataskyddsförordningen klassas som personuppgifter. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vid uthyrningen behöver vi också behandla finansiell information, till exempel löneuppgifter för att säkerställa att du kan betala din månadshyra.

Vi kan också behöva dina kontaktuppgifter för att informera dig om sådant som vi anser att du som hyresgäst hos oss bör känna till. Vår ambition är alltid att endast hantera de uppgifter som kundförhållandet kräver.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar din information (extern länk)

Ta gärna del av vår policy för hantering av personuppgifter (extern länk)

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Som hyresvärd behandlar vi personuppgifter om dig som hyresgäst i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med 25 maj 2018. Du har rätt att få ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som är under behandling.

Är du vår hyresgäst, kontaktperson eller god man/förvaltare åt någon av våra hyresgäster behandlar vi personuppgifter om dig.

Du har rätt att få en bekräftelse på vilka  personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. I det får du även reda på ändamålet med behandlingen. Du begär registerutdraget via e-post till info@stadsholmen.se. Kom ihåg att skicka med dina kontaktuppgifter.

För att säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i orätta händer kommer du få kvittera ut dem personligen mot uppvisande av godkänd legitimation (svenskt körkort/pass/nationellt ID) på vårt huvudkontor. Du som ska hämta ett registerutdrag åt någon annan ska förutom att identifiera dig själv även visa upp vår särskilt anvisade fullmakt samt godkänd legitimation från hyresgästen alternativt ett förordnande.