Hyran

Vi använder oss av marknadshyra. Det innebär att du betalar vad marknaden anser att lokalen är värd vid det tillfälle då vi skriver hyresavtal. Marknadshyra kan skilja sig mellan olika stadsdelar, men också inom stadsdelarna, beroende på läge och vad man kan använda lokalen till. Marknadshyra brukar vara högre för en butikslokal i markplan än för en lokal i källarplan.

Hyresperiod

Ett hyresavtal för en lokal brukar oftast gälla för en period om tre år. Att det är tre år beror på regler i Hyreslagen.

Kvartalshyra

Precis som de flesta hyresvärdar avisar vi hyran kvartalsvis. Det innebär att du betalar hyra för tre månader i taget i förskott för varje kvartal.

Betala hyra

Hyran inkl. alla tillägg betalas i förskott senast sista vardagen före varje debiteringsperiods början. Detta gäller även om du t.ex. på grund av försenad postgång inte har erhållit någon hyresavi. Avin kan även hämtas på Stadsholmen.se under ’Mina sidor’ i inloggat läge. Du loggar in med ditt organisationsnummer/personnummer och lösenord.

Autogiro och e-faktura

Du kan välja att betala hyran via autogiro. Det innebär att vi drar hyran varje kvartal från ditt bankkonto. I vissa fall har du möjlighet att välja e-faktura då får du hyresavin elektroniskt till din internetbank. Logga in på din bank för att läsa mer och göra din anmälan.