Mariabergslyftet

Mariabergslyftet är ett upprustningsprojekt på Mariaberget där ca 40 fastigheter, drygt 420 lägenheter och 150 lokaler ska stambytas under en period på 10-15 år.

Stammarna i husen är från den förra renoveringen på 1960- och 70-talet och har nått sin beräknade livslängd. Det märks bland annat på det accelererande antalet akuta vattenskador som uppkommit i byggnaderna under de senaste tio åren, samt återkommande stopp i rören. De akuta åtgärder som då måste göras kan leda till ovarsamma ingrepp i de gamla byggnaderna.

På grund av ekonomiska förutsättningar samt för att kunna åtgärda beståndet i rimlig tid görs inga helombyggnader. I Mariabergslyftet begränsas de stora åtgärderna därför till kök och badrum. Utöver detta görs energiåtgärder på fönster, samt att ventilationen och elen ses över.