Trädvård och husforskning i Stadsholmens tidning

Publiceringsdatum: 2018-12-18

I det senaste numret av Stadsholmens tidning berättar vi om en viktig del av fastigheterna – träden. Vi följde med arboristerna under ett arbetspass på Långholmen.
Vi har också träffat hyresgästen Martin Giertz som tipsar om hur man kan forska om huset man bor i.

Stadsholmens träd är en viktig del av fastigheternas samlade kulturhistoriska värde. Träden vårdas enligt en plan och alla åtgärder övervägs noga.
- Vi ska skapa så bra förutsättningar som möjlig för våra träds överlevnad, säger trädgårdssamordnare Åsa Manhem Mörk.
I miljöer med stort kulturhistoriskt värde kan detaljplanen ange hur träden ska hanteras. Alléer och trädrader omfattas av biotopskyddet och kräver dispens vid större åtgärder.

I tidningen träffar vi också hyresgästen Martin Giertz på Bastugatan. Martin har bedrivit ett gediget forskningsarbete om sitt hus och tipsar om hur alla kan forska. Genom digitala tjänster hos bland annat Stadsmuseet har det blivit lätt för alla att söka information och ofta även hitta bilder på sina hus.

Stadsholmens tidning distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan genom att klicka på länken.
Du som är hyresgäst kan också läsa tidningens bytestorg med aktuella annonser för interna lägenhetsbyten (kräver inloggning).

Kategorier: Stadsholmens tidning