Tillgänglighetsredogörelse

AB Stadsholmen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur stadsholmen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur vi jobbar med tillgänglighet

Hur tillgänglig är stadsholmen.se?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@stadsholmen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@stadsholmen.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster under Mina sidor följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Det finns vissa problem med webbplatsens kontraster som vi har börjat åtgärda.

 

Oskäligt betungande anpassning

Stadsholmen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vår webbplats innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dessa och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020. Vår webbplats är beroende av tredjepartsleverantör för att erbjuda e-tjänster. Vår leverantör kommer inte att hinna uppgradera programvaran innan den 23 september 2020.