Covid-19, lokalhyresrabatter

Tillgänglighet

Vi vill att alla som besöker Stadsholmens.se ska känna sig välkomna och ta del av informationen som vi erbjuder. Därför har vi följt de webbstandarder och riktlinjer som finns uppsatta för tillgänglighet webbinnehåll (WCAG). Enligt WCAG finns det tre nivåer av tillgänglighet (A, AA och AAA). Vi har nivå AA som mål för Stadsholmen.se.

Hur vi jobbar med tillgänglighet

Vi har arbetat med tillgänglighet inom följande områden när vi har utformat webbplatsen:

  • Design
  • Innehåll
  • Kod

Stadsholmen.se använder sig av ett webbanalysverktyg för att kontinuerligt säkerställa tillgängligheten. Verktyget skannar webbplatsen och gör en kontroll mot riktlinjerna i WCAG. På detta sätt kan redaktörer, webbmaster och utvecklare jobba gemensamt med tillgängligheten.