Josabeth Sjöberg och energifrågor i Stadsholmens tidning

Publiceringsdatum: 2022-04-04

I årets första nummer av Stadsholmens tidning berättar vi bland annat om Josabeth Sjöberg – Stockholmsskildraren som via sina naivistiska konstverk förmedlade en bild av en vardag i staden. Josabeth bodde bland annat på Högbergsgatan i ett hus som idag ägs och förvaltas av Stadsholmen. Vi har gjort ett besök där tillsammans med Stadsholmens fastighetsingenjör Anna Birath.

Vi berättar också om det aktiva energispararbete som Stadsholmen ständigt har i fokus. I en intervju med energisamordnare Karl-Henrik Arvidsson får du som läsare veta mer om detta viktiga arbete, som bland annat omfattar byte till energiglas och isolering av vindar.

Och visste du att Stadsholmen varje år måste sanera klotter för cirka två miljoner kronor? På sidan 6 finns en artikel som översiktligt berättar om företages budget. En fullständig årsredovisning kommer framledes att finnas tillgänglig på Stadsholmens hemsida.

Stadsholmens tidning distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan genom att klicka på länken.

Kategorier: Stadsholmen