Covid-19, lokalhyresrabatter

Ansökan om hyresrabatt för lokalhyresgäster på grund av Coronapandemin

Publiceringsdatum: 2020-05-06

Stadsholmen erbjuder lokalhyresgäster möjligheten att ansöka om hyresrabatt med upp till 50 procent. Ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 31 maj.

 

Coronapandemin slår hårt mot Stockholms företagare. De lokalhyresgäster som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av pandemin kan ansöka om att få rabatt med upp till 50 procent av hyran för kvartal 2. Regeringen har tagit fram en lista över vilka verksamheter som omfattas. Se listan här.

"Caroline Blitz jobbar som lokalförhandlare på Stadsholmen och i mitten av mars började hyresgäster höra av sig om hyresbetalningen för kvartal 2"

Det var framförallt restauranger och butiker som hörde av sig i början, säger Caroline. Och det vi gjorde då var att erbjuda anstånd med hyresbetalningarna. 

Får höra av sig vid behov

Stadsholmen har väntat in regeringens beslut om stödpaket och nu när det är färdigt kan lokalhyresgäster höra av sig vid behov och ansöka om hyresrabatt. Det är endast företag som kan få rabatten. Halva stödet bekostar Stadsholmen och halva stödet bekostar staten. Det är dessutom möjligt att få anstånd med hyresbetalningen eller dela upp kvartalshyra till månadsbetalning. Det kostar ingenting extra under kvartal 2.

Ansökan behöver göras senast 31 maj  

Du kan ladda ner Ansökningsblankett- tillfällig rabatt här. Mejla den till lokaler@stadsholmen.se

En komplett ansökan med balans- och resultaträkningar för 2019 och 2020 behöver vara oss till handa senast den 31 maj.

"Vi handlägger varje ärende så fort som möjligt, säger Caroline Blitz. Ju snabbare vi får in en ansökan desto snabbare kan vi hantera den"

Kommer alla att få hyresnedsättning?
Varje ansökan prövas individuellt. Vi vill hjälpa så många som möjligt, men det ska samtidigt vara styrkt att företaget har ett tillfälligt stort behov av ekonomiskt stöd och att omsättningen väsentligt påverkats negativt under pandemin.

Hur stor hyresnedsättning handlar det om?
Hur stor hyresnedsättning det blir kan variera. Vi handlägger varje ansökan för sig. Det kan i något fall handla om större nedsättning, men också om lägre nivåer.

Kan man få avslag?
Avslag kan meddelas om verksamheten inte bedrivs i företagsform utan av en privatperson. Vidare kan man få avslag om företagets verksamhet inte omfattas av regeringens stödpaket eller om omsättningen inte har påverkats särskilt mycket. Avslag kan även ges om företaget bedöms ha goda förutsättningar att klara sig med egna medel. Som nämnts ovan görs en individuell bedömning av varje ansökan.

Vad kostar detta?
Hur stora kostnaderna blir för Stadsholmen beror på hur stora hyresrabatter vi beviljar och hur länge pandemin pågår. Hyresrabatterna kommer troligtvis sammanlagt att uppgå till många miljoner kronor. Detta kommer troligen att påverka vår verksamhet framöver t.ex i form av senarelagt underhåll och investeringar.

 

Kategorier: Stadsholmen