Hur vi anpassar oss till coronaviruset

Publiceringsdatum: 2020-11-19

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill tacka dig som hyresgäst för ditt tålamod. Vi har alla ett ansvar för att begränsa smittan för att skydda äldre och andra riskgrupper. Här kan du läsa om hur vi som hyresvärd anpassar oss.

Behöver du göra en felanmälan?

På grund av rådande situation och en kraftigt ökad smittspridning följer vi nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa ner smittspridningen. Vi bokar därför tillsvidare endast in akuta åtgärder som inte kan vänta.

Vad är ett akut ärende?
Exempel på akuta ärenden är stopp i avloppet eller översvämning i diskhon. I de fall ett akut besök måste bokas in kommer vi överens med dig om hur vi får tillträde till din lägenhet på ett säkert sätt. Om du inte har möjlighet att vänta utanför eller lämna nyckeln till oss ber vi dig vänta i ett annat rum.

Mindre akuta fel
Om din felanmälan är av mindre akut karaktär och kan vänta tillsvidare ber vi dig att använda kontaktformuläret på Mina sidor för att registrera ditt ärende. Vår målsättning är därefter att vi utifrån en prioritering av ärendet kontaktar dig när Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vårt Kundcenter har öppet som vanligt och nås på telefonnummer 08-508 365 50 eller via Mina sidor. För att minska smittspridningen har vi stängt vår reception för besök. Vi håller öppet för avhämtning/lämning av nycklar för våra entreprenörer och efter överenskommelse.

Ska du flytta?

Tills vidare håller vi inga visningar av våra lägenheter. Istället får du som sökande se lägenhetens ritning, bilder/film av lägenheten och tacka ja utifrån det. Vi utför fortfarande besiktningar i samband med att du flyttar ut.

Istället för att träffas på vårt kontor skickas hyresavtalet hem till dig via post för signering. Du får med ett bifogat svarskuvert som används för att returnera det. I samband med flytt får du hämta eller lämna nycklar på särskilda tider. Du kommer att få meddelande från oss med vad som gäller.

Hur länge ska det vara så här?

Vi vet inte hur länge det här läget kommer gälla. Vi följer de rekommendationer som Stockholms stad ger sina medarbetare, samt det Folkhälsomyndigheterna säger. Utifrån det beslutar vi löpande hur vi ska agera.

Tack för din förståelse!

- - - - - - - - -

PUBLICERINGSDATUM: 2020-05-06

Ansökan om hyresrabatt för lokalhyresgäster på grund av Coronapandemin


Stadsholmen erbjuder lokalhyresgäster möjligheten att ansöka om hyresrabatt med upp till 50 procent. Ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 31 maj.

Coronapandemin slår hårt mot Stockholms företagare. De lokalhyresgäster som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av pandemin kan ansöka om att få rabatt med upp till 50 procent av hyran för kvartal 2. Regeringen har tagit fram en lista över vilka verksamheter som omfattas. Se listan här.

"Caroline Blitz jobbar som lokalförhandlare på Stadsholmen och i mitten av mars började hyresgäster höra av sig om hyresbetalningen för kvartal 2"

Det var framförallt restauranger och butiker som hörde av sig i början, säger Caroline. Och det vi gjorde då var att erbjuda anstånd med hyresbetalningarna. 

Får höra av sig vid behov

Stadsholmen har väntat in regeringens beslut om stödpaket och nu när det är färdigt kan lokalhyresgäster höra av sig vid behov och ansöka om hyresrabatt. Det är endast företag som kan få rabatten. Halva stödet bekostar Stadsholmen och halva stödet bekostar staten. Det är dessutom möjligt att få anstånd med hyresbetalningen eller dela upp kvartalshyra till månadsbetalning. Det kostar ingenting extra under kvartal 2.

Ansökan behöver göras senast 31 maj  

Du kan ladda ner Ansökningsblankett- tillfällig rabatt här. Mejla den till lokaler@stadsholmen.se

En komplett ansökan med balans- och resultaträkningar för 2019 och 2020 behöver vara oss till handa senast den 31 maj.

"Vi handlägger varje ärende så fort som möjligt, säger Caroline Blitz. Ju snabbare vi får in en ansökan desto snabbare kan vi hantera den"

Kommer alla att få hyresnedsättning?
Varje ansökan prövas individuellt. Vi vill hjälpa så många som möjligt, men det ska samtidigt vara styrkt att företaget har ett tillfälligt stort behov av ekonomiskt stöd och att omsättningen väsentligt påverkats negativt under pandemin.

Hur stor hyresnedsättning handlar det om?
Hur stor hyresnedsättning det blir kan variera. Vi handlägger varje ansökan för sig. Det kan i något fall handla om större nedsättning, men också om lägre nivåer.

Kan man få avslag?
Avslag kan meddelas om verksamheten inte bedrivs i företagsform utan av en privatperson. Vidare kan man få avslag om företagets verksamhet inte omfattas av regeringens stödpaket eller om omsättningen inte har påverkats särskilt mycket. Avslag kan även ges om företaget bedöms ha goda förutsättningar att klara sig med egna medel. Som nämnts ovan görs en individuell bedömning av varje ansökan.

Vad kostar detta?
Hur stora kostnaderna blir för Stadsholmen beror på hur stora hyresrabatter vi beviljar och hur länge pandemin pågår. Hyresrabatterna kommer troligtvis sammanlagt att uppgå till många miljoner kronor. Detta kommer troligen att påverka vår verksamhet framöver t.ex i form av senarelagt underhåll och investeringar.

 

Kategorier: Stadsholmen