Nyheter

Stadsholmen

Är du vår nya driftledare?

Stadsholmen är ett dotterbolag till Svenska Bostäder, äger 279 fastigheter och har kontor på Södermalm. Vårt fastighetsföretag har ett unikt uppdrag: att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.

Läs hela nyheten
Stadsholmen

Tidningen Stadsholmen kommer ut först i december

I år blir det ett samlat nummer 3/4 av Stadsholmens tidning. Nummer tre av tidningen – som var tänkt att komma ut i slutet av september – utgår således.

Läs hela nyheten
Stadsholmen

Ny tidning

Vår nya tidning har nyligen delats ut. Har du missat den?

Läs hela nyheten

Om Stadsholmen

Stadsholmen förvaltar Stockholms själ. I våra hus har politiker, musiker, konstnärer och författare bott. Vi äger trähus på Söder, stenhus i Gamla Stan och stora gårdar från olika tider i ytterstaden. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.