Information om Mariabergslyftet

Vi är Stockholms själ

Stadsholmen är ett fastighetsbolag i Stockholm. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia, allt från enkla träkåkar och gårdar till palats från 1700- och 1800-talet. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.

Nyheter

Stadsholmen

Hamling av askar

Nu i veckan kommer askarna på Långbro Gård att hamlas av vår entreprenörs arborister. Många av träden är angripna av askskottsjukan, men vi håller dem under uppsikt. Det finns förhoppningar om att inom 5-10 år ha hittat askar som ej angrips, och i väntan på detta gör vi inga nyplanteringar.

 

Läs hela nyheten
Stadsholmen

Pandemin och bosociala frågor i Stadsholmens tidning

I nummer fyra av Stadsholmens tidning för 2021 har vi träffat några näringsidkare i Gamla stan – den stadsdel som kanske drabbats hårdast av pandemin.

 

Läs hela nyheten
Stadsholmen

Smarta brandvarnare och sortering av matavfall i Stadsholmens tidning

Nu har nummer tre av Stadsholmens tidning just kommit ut. Där berättar vi bland annat om smarta brandvarnare på Nytorget och om svårigheterna med att hitta utrymmen som medger sortering av matavfall.

Läs hela nyheten

Om Stadsholmen

Stadsholmen förvaltar Stockholms själ. I våra hus har politiker, musiker, konstnärer och författare bott. Vi äger trähus på Söder, stenhus i Gamla Stan och stora gårdar från olika tider i ytterstaden. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.