Covid-19, lokalhyresrabatter

Vi är Stockholms själ

Stadsholmen är ett fastighetsbolag i Stockholm. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia, allt från enkla träkåkar och gårdar till palats från 1700- och 1800-talet. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.

Nyheter

Stadsholmen

Ansökan om hyresrabatt för lokalhyresgäster på grund av Coronapandemin

Stadsholmen erbjuder lokalhyresgäster möjligheten att ansöka om hyresrabatt med upp till 50 procent. Ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 31 maj.

 

Läs hela nyheten

Stadsholmen

Anmäl dig till årets sommaraktiviteter

Vi vill bidra till att barn och ungdomar får en rolig och spännande sommar på hemmaplan. Därför satsar Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och Stadsholmen på sommaraktiviteter för alla barn och ungdomar som bor hos oss.

Läs hela nyheten

Stadsholmen

Nytt nummer av Stadsholmens tidning

I det andra numret av vår tidning för året har vi gjort ett besök på Kristinebergs slott, där Stadsholmen renoverat en paradvåning. Våra bovärdar berättar också om några av alla projekt som genomförs ute i våra områden.

Läs hela nyheten

Om Stadsholmen

Stadsholmen förvaltar Stockholms själ. I våra hus har politiker, musiker, konstnärer och författare bott. Vi äger trähus på Söder, stenhus i Gamla Stan och stora gårdar från olika tider i ytterstaden. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.