Information om Mariabergslyftet

Vi är Stockholms själ

Stadsholmen är ett fastighetsbolag i Stockholm. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia, allt från enkla träkåkar och gårdar till palats från 1700- och 1800-talet. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.

Nyheter

Stadsholmen

Smarta brandvarnare och sortering av matavfall i Stadsholmens tidning

Nu har nummer tre av Stadsholmens tidning just kommit ut. Där berättar vi bland annat om smarta brandvarnare på Nytorget och om svårigheterna med att hitta utrymmen som medger sortering av matavfall.

Läs hela nyheten
Stadsholmen

Ändrade öppettider för våra entreprenörer

Från den 1 oktober har vi nu öppet mellan 07.00-09.00 för våra entreprenörer.

Läs hela nyheten
Stadsholmen

Svarstid för uthyrningsfrågor i sommar

Under sommarperioden den 14 juni till 15 augusti är handläggningstiden förlängd för ärenden som rör lägenhetsbyte och överlåtelse av hyresavtal. Detta gäller de ansökningar som kommer in under ovan angivet tidsintervall.

 

Läs hela nyheten

Om Stadsholmen

Stadsholmen förvaltar Stockholms själ. I våra hus har politiker, musiker, konstnärer och författare bott. Vi äger trähus på Söder, stenhus i Gamla Stan och stora gårdar från olika tider i ytterstaden. Vi förvaltar historiska hus med en levande historia. Det finns många fastighetsbolag men bara ett Stadsholmen.