Trädvård Barnängens gård

Publiceringsdatum: 2021-04-09

På Barnängens gård finns ett trädbestånd med gammal historia och ett flertal mycket gamla träd.

Gammal tecknad bild Barnängens gård

Vi vårdar denna trädmiljö aktivt så att de gamla träden ska kunna leva så länge som möjligt och så att de träd som inte längre kan stå kvar ersätts för att miljön ska bevaras för framtiden.

Lindallén söder om huvudbyggnaden planterades runt 1770 och är hamlad i kandelaberform. Hamling innebär att man skär tillbaka de unga skotten till samma punkt med regelbundna intervaller. De flesta träd i allén är ursprungliga och alltså cirka 250 år gamla. De har alla omfattande rötskador och håligheter i huvudstammar och grenar och risken för att grenar bryts är mycket stor.

Bild som visar vart på träden där det ska beskäras

Vi behöver därför utföra omfattande beskärningar och sänka träden till en tidigare höjd. Därigenom minskar vi belastningen på trädens struktur. Ett fåtal träd är i mycket dåligt skick och kan komma att behöva beskäras ännu hårdare. I samband med beskärningarna kommer vi också ta bort lösa delar av den betongfyllning som gjordes i träden under första halvan av 1900-talet.

Genom dessa åtgärder hoppas vi att allén ska kunna finnas kvar länge än. Trädvård är viktigt för oss, då träden både är en viktig del av våra fastigheters historia och samtidigt fyller viktiga funktioner för den biologiska mångfalden i staden.”

 

Kategorier: Stadsholmen