Tidningen Stadsholmen kommer ut först i december

Publiceringsdatum: 2023-09-29

I år blir det ett samlat nummer 3/4 av Stadsholmens tidning. Nummer tre av tidningen – som var tänkt att komma ut i slutet av september – utgår således.

De bytesannonser som redan skickats in och skulle publicerats i nummer 3, kommer således att finnas med i det samlade numret 3/4 av tidningen.
Du som vill ha en bytesannons med i decembernumret (och ännu inte skickat in annonsen) behöver höra av dig med ditt manus senast den 15 november.

I nummer 3/4 av Stadsholmens tidning kommer vi bland annat att publicera en redogörelse för resultaten i hyresgästenkäten.

Kategorier: Stadsholmen