Smarta brandvarnare och sortering av matavfall i Stadsholmens tidning

Publiceringsdatum: 2021-10-13

Nu har nummer tre av Stadsholmens tidning just kommit ut. Där berättar vi bland annat om smarta brandvarnare på Nytorget och om svårigheterna med att hitta utrymmen som medger sortering av matavfall.

På Nytorgsgatan på Södermalm testar Stadsholmen en ny typ av smarta brandvarnare som är kopplade till mobiltelefoner. Det innebär att man kan agera snabbare vid eventuell brand. Brandvarnarna i huset är även kopplade till varandra - vid larm får alla grannar vetskap om detta via en app i mobilen.

På flera håll inom Stadsholmen har hyresgäster nu börjat sortera sitt matavfall. Målsättningen är att alla hushåll inom staden ska göra det år 2013.
En svårighet är dock att hitta utrymmen i fastigheterna för denna avfallsfraktion. Vi har besökt Blecktornsgränd där man hittat en lösning och har bra med plats.

Stadsholmens tidning distribueras till alla hyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan.

Kategorier: Stadsholmen