Se Momma Reenstiernas palats på Open House Stockholm

Publiceringsdatum: 2019-10-04

Nu på lördag den 5 oktober visar vi på Stadsholmen Momma Reenstiernas palats på Wollmar Yxkullsgatan 23.
Välkommen att titta in i det pampiga huset från 1660-talet mellan klockan 10-16

Momma Reenstiernas palats uppfördes av den förmögne holländaren Jacob Momma som senare adlades Reenstierna. Huset är så kallats blåmärkt enligt Stadsmuseets klassificering, vilket betyder att det har mycket stort kulturhistoriskt värde.

Vi öppnar nu på lördag, den 5 oktober, huset för allmänheten mellan klockan 10-16. Visningen sker inom ramen för festivalen Open House Stockholm, där flera intressanta byggnader visas under helgen.http://www.openhousestockholm.se

 

Kategorier: Stadsholmen