Ny hyra för 2024

Publiceringsdatum: 2024-04-25

Hyrorna för Stadsholmen är nu klara efter en överenskommelse mellan bolaget och Hyresgästföreningen region Stockholm. Höjningen blir i genomsnitt 5,2 procent och gäller från den 1 januari 2024.

– Jag är nöjd att vi nu nått en rimlig överenskommelse med Hyresgästföreningen, efter en lång förhandling. Stadsholmens behov av hyresjustering är betydligt högre än det som bolaget får ut genom överenskommelsen, men eftersom det är tuffa tider även i hushållsekonomin gör vi vårt yttersta för att hantera detta på ett så balanserat sätt som möjligt, säger Stefan Sandberg, vd för Stadsholmen.

Höjningen fördelas på olika sätt beroende på vilken typ av lägenhet du bor i. Hyresgäster som har så kallad kallhyra, det vill säga att värmekostnader tillkommer ovanpå hyran, får en hyreshöjning på 5,1 procent. Övriga hyresgäster får en hyreshöjning på 5,3 procent.

Den nya hyran kommer på hyresavin för juni månads hyra, som skickas ut i mitten av maj månad. Den retroaktiva hyran för januari till maj delas upp på tre månader. Det vill säga en tredjedel vardera för fakturan för juni, juli och augusti.

Måste jag betala retroaktiv hyra?

Ja. Hyreshöjningen för januari till maj kommer att slås ut över tre månader för att det inte ska blir en för stor kostnad vid ett tillfälle.

Hur räknar jag ut min nya hyra?

Du multiplicerar din grundhyra som står på hyresavin med 1,053 om du bor i en lägenhet med varmhyra, eller 1,051 om du bor i en lägenhet med kallhyra.

Utöver den kommer du att betala höjningen för januari, februari, mars, april och maj retroaktivt.

Räkneexempel: Om din månadshyra är 7000 kr så blir din nya hyra 7000 kr x 1,053 = 7371 kr. Höjningen är 371 kr/mån och den retroaktiva summan blir då 1855 kr för januari, februari mars, april och maj. På juni månadsavi debiteras du därmed den nya hyran 7371 kr + 618 kr retroaktivt. Resterande retroaktivitet fördelas på juli och augusti månadsavier.

Om din månadshyra är 7000 kr och du betalar kallhyra så blir din nya hyra 7000 kr x 1,051 =7357 kr. Höjningen är 357 kr/mån och den retroaktiva summan blir då 1785 kr för januari, februari mars, april och maj. På juni månadsavi debiteras du därmed den nya hyran 7357 kr + 595 kr retroaktivt. Resterande retroaktivitet fördelas på juli och augusti månadsavier.

Jag är orolig att jag inte kommer att klara att betala min hyra. Vad ska jag göra?

Du ska alltid kontakta oss så snart som möjligt om du har svårt att betala din hyra. Vi kan ge råd och försöka hitta en lösning. Om du väntar med att kontakta oss kan det innebära extra kostnader och problem för dig i framtiden.

Hur får jag besked om min nya hyra?

Din nya hyra kommer att finnas angiven på hyresavin för juni som skickas ut i mitten av maj.

Varför har det dröjt så länge innan hyran blev klar?

Det är ett svårt läge med stora kostnadsökningar för både hushåll och för oss bostadsbolag, vilket gör höjningen högre än vad vi haft tidigare år. Det gjorde att det var extra svårt att komma överens. I år fick vi ta hjälp av Hyresmarknadskommittén för att nå en överenskommelse.

Vart går hyrespengarna?

De används till att underhålla våra hus, gårdar, utemiljöer, till trygghetsåtgärder och för att ge våra hyresgäster en bra service. Hyrorna är Stadsholmens enda intäkt.

Varför vill ni höja hyran?

Hyrorna går till underhåll och service. Senaste åren har prisutvecklingen varit kraftig och tillsammans med stigande räntor så ökar priserna för oss som fastighetsägare på allt från vatten, värme, avfall, underhåll och byggtjänster.

Det är viktigt att komma ihåg att de allmännyttiga bolagens vinster stannar i bolagen och att de finansierar underhåll av befintliga fastigheter och produktionen av nya bostäder.

Kategorier: Stadsholmen