Mariabergslyftet rullar vidare

Publiceringsdatum: 2019-03-08

För ungefär ett år sedan påbörjade Stadsholmen det så kallade Mariabergslyftet.
Projektet handlar om att byta stammar och rusta upp hus på Mariaberget under en tioårsperiod.

Mariabergslyftet är namnet på Stadsholmens stora projekt med att byta stammar i flera fastigheter på Mariaberget. Först ut var Brännkyrkagatan 13 A, en fastighet med bara lokaler.
- Arbetena är nu i princip klara, säger projektledare Erica Ek på Fastighetsutveckling på Stadsholmens moderbolag Svenska Bostäder. Det hela tog lite extra tid på grund av att elsystemet skulle förnyas med bland annat en ny servisledning från gatan. I huset finns nu nya badrum som precis som tidigare i vissa fall är gemensamma för husets hyresgäster.

Stadsholmen har nyligen påbörjat arbeten inom ramen för Mariabergslyftet i ytterligare två fastigheter - Lilla Pryssan 1 på Tavastgatan och Fotangeln 5 på Bastugatan.
- I dessa hus finns 6 lägenheter vardera, säger Erica. Köken är från 1970-talet och kommer att bytas ut. Rörstammarna kommer dock att gå på samma ställen som idag så stambytet innebär inga stor ingrepp i husen. Vi bygger också helt nya badrum

Kategorier: Nyhet