Lokaler och brandskydd i Stadsholmens tidning

Publiceringsdatum: 2020-12-21

I det sista numret av vår tidning för året berättar vi bland annat om hur några lokalhyresgäster anpassat sina verksamheter under pandemin.
Vi har också träffat Åke Westman från Storstockholms brandförsvar som berättar om brandskydd i Gamla stan.

Stadsholmens lokalhyresgäster är i många fall hårt drabbade av pandemin. Affärsstråk i bland annat Gamla stan samt restauranger känner av minskade kundflöden.
Vi besökte några lokalhyresgäster som berättar lite om hur de tänkt i nya banor för att upprätthålla sina verksamheter.

I tidningen berättar vi också om ett projekt för att öka brandsäkerheten i Gamla stan. Åke Westman, yttre befäl vid Storstockholms brandförsvar, ser samverkan mellan boende och fastighetsägare som en viktig del i detta arbete.

Vi har också hunnit med ett besök på ett bokbinderi på Söder. Här håller bokbindaremästarna Lotta Löwgren och Johanna Röjgård hantverket levande.

Stadsholmens tidning distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan genom att klicka på länken.
Du som är hyresgäst kan också läsa tidningens bytestorg med aktuella annonser för interna lägenhetsbyten (kräver inloggning). 

Kategorier: Stadsholmen