Kreativ konstskola och städning i Stadsholmens tidning

Publiceringsdatum: 2019-02-26

I det första numret av vår tidning för 2019 har vi gjort ett besök på Basis konstskola.
Vi tar också upp ämnet städning, som är en del av det byggnadsvården.

 

Basis konstskola på Folkungagatan är en av alla lokalhyresgäster inom Stadsholmen. Skolan, som grundades 1984, ligger i fastigheten Storarvet 3 från 1740-talet. Här går ett 80-tal elever på tre olika heltidsutbildningar.
Huset som skolan är inrymd i fungerade förr som bostadshus och kontor för varvsverksamheten i området. Ankarsluten på husets gavel anger byggåret 1748.

Städning är ett ständigt omdiskuterat ämne. I tidningen tar vi upp en aspekt av städning som kanske inte så ofta uppmärksammas - att det är en del av bra byggnadsvård. I Stadsholmens fastigheter finns en mängd regler och förhållningssätt som syftar till att långsiktigt bevara husen. Rätt metoder för städning och renhållning är en del av detta arbete. Stadsholmens fastighetsingenjör Pelle Byström framhåller bland annat grundregeln att använda torra rengöringsmetoder. Ska man använda vatten så ska det vara sparsamma mängder och man ska använda ph-neutrala rengöringsmedel.

Stadsholmens tidning distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan genom att klicka på länken.
Du som är hyresgäst kan också läsa tidningens bytestorg med aktuella annonser för interna lägenhetsbyten (kräver inloggning).

Kategorier: Stadsholmen