Hyrorna för Stadsholmen är klara

Publiceringsdatum: 2023-02-21

Hyrorna för Stadsholmen är nu klara efter en överenskommelse mellan bolaget och Hyresgästföreningen region Stockholm. Höjningen blir i genomsnitt 4,3 procent och gäller från den 1 januari 2023.

- Vi befinner oss i en orolig tid när alla drabbats hårt av den ekonomiska utvecklingen. Jag är därför tacksam över att vi kommit fram till en rimlig överenskommelse och där vi nu äntligen kan bringa klarhet för våra hyresgäster vad den nya hyran blir, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Höjningen fördelas på olika sätt beroende på vilken typ av lägenhet du bor i. De allra flesta hyresgäster får en höjning på 4,76 procent. De som bor i en lägenhet med så kallad kallhyra, det vill säga att värme och vatten inte ingår i hyran, får en höjning på 3,6 procent.

Måste jag betala retroaktiv hyra?

Ja. Hyreshöjningen för januari, februari och mars kommer att slås ut över fem månader för att det inte ska blir en för stor kostnad vid ett tillfälle.

Hur räknar jag ut min nya hyra?

Du multiplicerar din grundhyra som står på hyresavin med 1,0476 eller 1,036 om du har kallhyra. Då får du fram din nya hyra. Utöver den kommer du att betala höjningen för januari, februari och mars retroaktivt. Den höjningen fördelas på fem månader, fram till och med augusti.

Räkneexempel:
Om din månadshyra är 7500 kr så blir din nya hyra 7500 kr x 1,0476 = 7857 kr
Höjningen är 357 kr/mån och den retroaktiva summan blir då 1071 kr för januari-mars. Den retroaktiva delen fördelas på 5 månader (1071/5), vilket betyder att hyran för mars, april, maj, juni, juli och augusti blir 8071 kr. Därefter 7857 kr.

Jag är orolig att jag inte kommer att klara att betala min hyra. Vad ska jag göra?

Du ska alltid kontakta oss så snart som möjligt om du har svårt att betala din hyra. Vi kan ge råd och försöka hitta en lösning. Om du väntar med att kontakta oss kan det innebära extra kostnader och problem för dig i framtiden.

Hur får jag besked om min nya hyra?

Din nya hyra kommer att finnas angiven på hyresavin för april som skickas ut i mitten av mars.

Vart går hyrespengarna?

De används till att underhålla våra hus, gårdar, utemiljöer, till trygghetsåtgärder och för att ge våra hyresgäster en bra service. Hyrorna är Stadsholmens enda intäkt.

Varför vill ni höja hyran?

Hyrorna går till underhåll och service. Senaste året har prisutvecklingen varit kraftig och tillsammans med stigande räntor så ökar priserna för oss som fastighetsägare på allt från vatten, värme, avfall, underhåll och byggtjänster.
Det är viktigt att komma ihåg att de allmännyttiga bolagens vinster stannar i bolagen och att de finansierar underhåll av befintliga fastigheter och produktionen av nya bostäder.

Kategorier: Stadsholmen