Ebba Brahes palats och ängsmark i Stadsholmens tidning

Publiceringsdatum: 2022-11-18

I nummer tre av Stadsholmens tidning har vi träffat Nederländernas ambassadör som huserar i ett palats på Götgatan.
Vi berättar också om hur vi omvandlar gräsmattor till ängsmark – med hjälp av en radiostyrd slåttermaskin.

På Götgatan på Södermalm ligger det pampiga huset som omväxlande kallas Ebba Brahes palats och Louis De Geers palats. Här ligger sedan 60 år tillbaka Nederländernas ambassad. Vi träffade ambassadören Bengt van Loosdrecht och fick en rundvisning i huset.

Stadsholmen är som bekant inte bara byggnader. På fastigheterna finns också stora grönytor. Nu provar vi att göra om klippta gräsmattor till ängsmark. Till hjälp i det arbetet används en radiostyrd liten slåttermaskin.
Vi berättar också lite om hur Stadsholmen ser på de ökade elkostnaderna, och så har vi träffat Kulturhusrådets nya ordförande.

Stadsholmens tidning distribueras till alla hyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan

Kategorier: Stadsholmen