Beskärning av majestätiska lindar på Farsta gård

Publiceringsdatum: 2021-03-08

Träden uppvisar nu mer eller mindre omfattande rötskador och håligheter i huvud- och delstammar.

Bild på ett rött hus med många träd omkring

På Farsta gård står elva majestätiska gamla lindar runt huvudbyggnaden. Vi har ingen datering på när dessa planterats, men de är sannolikt flera hundra år gamla. Dessa träd har troligen hamlats regelbundet under hela sin livstid. Hamling innebär att man skär tillbaka de unga skotten till samma punkt med regelbundna intervaller.

Träden uppvisar nu mer eller mindre omfattande rötskador och håligheter i huvud- och delstammar. Vi har utfört rötsondering på träden och den visar att det ändå finns tillräckligt med frisk ved i stammarna för att bevara träden, men rötskadorna i trädens övre delar bedöms så omfattande att det finns risk för stambrott, vilket kan orsaka svåra skador på träden och också utgör en risk för människor som vistas där.

För att ge träden möjlighet att leva kvar så länge som möjligt kommer vi därför att sänka delstammarna med cirka två meter till en tidigare hamlingsnivå för att minska belastningen på trädens struktur. Med denna insats bedömer vi att trädens vackra inramning av gården kommer kunna finnas kvar länge än. Träden är för oss en mycket viktig del av våra fastigheters historia och behöver vårdas med omsorg och hänsyn till många olika faktorer.”

Kategorier: Stadsholmen