Stadsholmen

Stadsholmen är ett fastighetsföretag med ett unikt uppdrag – att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. Flera av våra fastigheter har status som byggnadsminnen. För oss är byggnadsvård ett vardagsarbete. Det betyder att allt vi gör präglas av respekt för husen och deras historia.

Läs mer om Stadsholmen

Läs om våra fastigheter

I våra faktablad finns kortfattad information om våra fastigheter. Här hittar du information om när husen byggdes, hur de har förändrats och hur de har använts under åren.

Faktabladen hittar du under information om varje fastighet på sidan sök fastighet