Ängby Slott uppfördes under slutet av 1600-talet. Fastigheten består av en nyrenoverad huvudbyggnad med festsal på övre plan, flygelbyggnad samt ett torp. Verksamheten skall vara publik.

Huvudbyggnaden består utöver festsalen av 3-4 rum på övre plan. 4-5 rum och toaletter på nedre plan. Förberett för kök på båda planen. Vinden består av 2 rum. Flygelbyggnaden består av en samlingssal med kök, 6 rum varav ett med köksdel, toaletter.

Parkeringsplatser finns.

Slottet omgärdas av en trädgård med gräsytor buskar och träd. En pampig allé leder upp till huvudbyggnaden. Övrigt: fjärrvärme samt fettavskiljare.

Alla bilder

Karta