Kontrakt och byten

Här hittar du information om kontrakt och byten, hur du byter boende genom den interna byteskön, vad som gäller vid lägenhetsbyte, överlåtelse av kontrakt och mycket mer.

Byte via den interna byteskön

Har du ett förstahandskontrakt hos Stadsholmen har du möjlighet att byta boende via den interna byteskön hos Stockholms kommunala bostadsbolag: Svenska Bostäder, Stadsholmen, Familjebostäder eller Stockholmshem. Bostadsförmedlingen driver den interna byteskön och cirka en tredjedel av våra lägenheter byter hyresgäst på detta sätt.

Börja med att aktivera din köplats hos Bostadsförmedlingen. Det gör du på bostad.stockholm.se eller genom att ringa deras kundtjänst på 08-785 88 30. Du behöver ditt person- och avtalsnummer för att aktivera din köplats. Du hittar ditt avtalsnummer på din hyresavi.

Bytestorget

För våra egna hyresgäster finns Bytestorget som underlättar interna byten. Här kan du själv annonsera och hitta din drömlägenhet. Du kommer åt bytestorget genom att logga in på Mina sidor.

Hyra ut i andra hand

Du kan få tillstånd till uthyrning i andra hand om hyresvärd eller hyresnämnd lämnar tillstånd. Ansökan görs via blanketten:

Andrahandsuthyrning för lägenhet, ansökan (pdf)

Information om överlåtelse av hyreskontrakt

En hyresgästs make/maka har rätt att överta hyresrätten vid bodelning eller arvskifte, men en hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.

En hyresgäst som inte tänker bo i sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbott med honom/henne. Med varaktighet menas att sammanboendet pågått under en längre tid (praxis är 3 år). Om något oförutsett inträffar innan tre år har gått kan en individuell prövning göras.

Den nya hyresgästen måste vara godtagbar som hyresgäst. En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt.  Det är hyresgästens uppgift att styrka samboendet. Personbevis och inkomstuppgift ska bifogas ansökan. Eventuellt kan hyresgästen komma att behöva komplettera ansökan.

Överlåtelse av lägenhet, ansökan (pdf)

Flytta ut

Du behöver säga upp ditt kontrakt minst tre kalendermånader innan du planerar flytta ut från lägenheten.

Vi vill besikta lägenheten i god tid innan du flyttar och du kommer att få visa lägenheten för spekulanter under uppsägningstiden. Innan du flyttar ska du göra en mycket noggrann städning av hela lägenheten och lämna tillbaka samtliga nycklar till oss.

Kontakta vårt Kundcenter om du vill säga upp ditt kontrakt 08-508 365 50