NATT OCH DAG 1

Åkeshovs slott präglas framför allt av Gabriel och Daniel Stierncronas ombyggnader på 1720- och 1740-talet, även om slottet uppfördes redan på 1640-talet. Stora delar av den fasta rokokoinredningen är bevarad. Fastigheten består av två delar med en väg emellan; slottet och orangeriet.
FastighetsbeteckningNATT OCH DAG 1
StadsdelBlackeberg
GatuadressÅkeshovs Gårdsväg 9-13, Åkeshovs Gårdsväg 8
ÄgarförhållandenTomträtt
Antal lägenheter0
Total lägenhetsyta 0 kvm
Antal lokaler 2
Total lokalyta 1 417 kvm
Taxeringsvärde senaste årsskifte9 830 000 kr
 varav bostäder 0 kr
 varav lokaler9 830 000 kr
Karta.