CEDERSDALS MALMGÅRD 1

De bevarade bostadshusen i Vandadislunden är en påminnelse om nöden och om stadens insatser för de nödlidande under 1900-talets första decennier. Byggnaderna är också de enda av den här typen som finns bevarade i innerstaden.
FastighetsbeteckningCEDERSDALS MALMGÅRD 1
StadsdelVasastaden
GatuadressVanadislunden 1A-C, Vanadislunden 3A-B, Vanadislunden 2A-D, Vanadislunden 4
ÄgarförhållandenTomträtt
Byggår 1917
Antal lägenheter36
 varav 1 rum 36
Total lägenhetsyta 1 268 kvm
 varav 1 rum 1 268 kvm
Antal lokaler 2
Total lokalyta 110 kvm
Taxeringsvärde senaste årsskifte29 459 000 kr
 varav bostäder29 200 000 kr
 varav lokaler 259 000 kr
Karta.