Våra fastigheter

Stadsholmen äger och förvaltar 278 fastigheter i Stockholms kommun. Samtliga fastigheter har stort kulturhistoriskt värde och några hus har status som byggnadsminnen. Antal lägenheter är
1 631 och antalet lokaler 805.

De flesta husen ligger i Stockholms innerstad, huvudsakligen på Södermalm och i Gamla stan. Utanför tullarna äger Stadsholmen flera av de gårdar från vilka många av dagens förorter vuxit fram, till exempel Skärholmens gård och Enskede gård.  Flera av fastigheterna ligger i så kallade reservatsområden - sammanhållna miljöer som påminner om ett svunnet Stockholm. Åsöberget, Mariaberget och Djurgårdsstaden är exempel på sådana områden.

Flertalet innergårdar och trädgårdar har liksom själva husen ett stort kulturhistoriskt värde. För dessa har Stadsholmen efter inventeringar tagit fram vårdprogram för skötseln.

Sök fastighet

Under "Sök fastighet" i menyn till vänster hittar du fakta om våra fastigheter.

Karta över fastighetsbeståndet

Under "Karta över fastighetsbeståndet" kan du se var våra fastigheter ligger.