Organisation

Stadsholmen har en decentraliserad organisation med åtta bovärdar som geografiskt täcker in hela Stadsholmens bestånd.

Foto: Christian Pohl

Det är till bovärden hyresgästerna i första hand vänder sig med sina frågor. Bovärdens ansvar omfattar både hyresgästkontakter, fastighetsskötsel och administration.

På kontoret finns fastighetsingenjörer, förvaltare, lokaluthyrare, bostadsuthyrare, assistent och ekonom.

Stadsholmen leds av VD och förvaltningschef.

 

 

 

Stadsholmens organisation 2015