Teaterjubileum och upprustningar i Stadsholmens tidning

I årets sista nummer av Stadsholmens tidning tittar vi in hos Teater Dur och moll på Fjällgatan som fyller 20 år. Vi berättar också om de fortlöpande satsningarna på yttre underhåll och trapphusrenoveringar.  

Inom Stadsholmen finns många lokaler med spännande verksamheter. En sådan är den lilla teatern på Fjällgatan - Teater Dur och moll. Här har Gen Hedberg spelat pjäser med Stockholmsanknytning i två decennier. Både privatpersoner och sällskap kommer hit till salongen som bara rymmer 20 besökare. 


Underhållet av fastigheterna är förstås ständigt i fokus på Stadsholmen. Till nästa år är flera fasad- och fönsterrenoveringar inplanerade, bland annat på Åkeshovs slott, Barnängens gård och Karlshälls gård. Ett hus som står inför en yttre upprustning är Stortorget 18 där renovering av fasad, fönster och praktgaveln i Gotländsk sandsten planeras. Huset, som har  synnerligen stora kulturhistoriska värden, har kvar murar från medeltiden och arbetena kräver god planering och eftertanke. 

Stadsholmens tidning distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan genom att klicka på länken.
Du som är hyresgäst kan också läsa tidningens bytestorg med aktuella annonser för interna lägenhetsbyten (kräver inloggning).