Hyresgästenkäten i fokus i Stadsholmens tidning

I senaste numret av Stadsholmens kundtidning berättar vi om några projekt som inspirerats av svaren i kundenkäten. 

Stadsholmens hyresgästenkät, som delas ut varje år, är ett viktigt dokument när Stadsholmens verksamhet planeras. Utifrån svaren i enkäten kommer många projekt till stånd som leder till ett bättre boende. Trygghetspaket för bättre inbrottsskydd, fräschare återvinningsrum och bättre miljö i källare och på vindar är några exempel på förbättringar som inspirerats av enkätsvaren. 


I senaste numret berättar vi också om gårdsskötseln och renoveringen av bland annat tak och fasader på Åkeshovs slott och Örby slott. Vi har också varit med dekorationsmålaren Robert Johansson när han marmorerat ett trapphus på Triewalds gränd i Gamla stan.

Stadsholmens tidning distribueras till alla bostads- och lokalhyresgäster inom företaget. Du kan läsa tidningen här på hemsidan genom att klicka på länken.
Du som är hyresgäst kan också läsa tidningens bytestorg med aktuella annonser för interna lägenhetsbyten (kräver inloggning). 

Länk till tidningen