Grundförstärkning av kv Daedalus 5

Stadsholmens fastighet kv Daedalus intill Mälartorget måste grundförstärkas. Efter grundförstärkningen ska lägenheter och lokaler renoveras.

Byggstart är planerad till augusti 2016 och projektet skall vara färdigt 2020.

Läs Skanskas pressmeddelande här