Eldningsförbud

Förbjudet att grilla på våra gårdar

Just nu är det eldningsförbud i hela Stockholm då det är stor risk för brand. På grund av detta är det tills vidare förbjudet att grilla på Stadsholmens gårdar. 

Detta gäller under tiden det är eldningsförbud i Stockholm. Läs mer på storstockholm.brand.se