Om Stadsholmen

Stadsholmen är ett fastighetsföretag med ett unikt uppdrag – att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. Flera av våra fastigheter har status som byggnadsminnen. För oss är byggnadsvård ett vardagsarbete. Det betyder att allt vi gör präglas av respekt för husen och deras historia.

Stadsholmen – att förvalta ett kulturarv

Stadsholmen är ett fastighetsföretag med ett unikt uppdrag – att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.

Foto Pryssgränd, Mariaberget

Pryssgränd, Mariaberget. Foto: Jerry Malmberg

Flera av våra fastigheter har högsta skyddsklass motsvarande kraven för byggnadsminnen. För oss är byggnadsvård ett vardagsarbete. Det betyder att allt vi gör präglas av respekt för husen och deras historia.

Men minst lika väsentlig som skötseln av husen är omsorgen om våra hyresgäster. För lika mycket som våra hus är gamla, vill vi vara en modern, framåtsyftande och tillgänglig hyresvärd. Både för de boende i våra lägenheter, och för våra lokalhyresgäster. Våra hyresgäster ska vara nöjda med oss som hyresvärd, och vi ska klara vårt uppdrag med de ekonomiska ramar som hyresintäkterna medger.

I våra 278 fastigheter finns 1 631 bostadslägenheter och 805 lokaler. 

Stadsholmen är dotterbolag till AB Svenska Bostäder.