Lokaler

En mångfald av butiker, ateljéer och kontor

Stadsholmen har 805 lokaler. På till exempel Österlånggatan i Gamla stan och på Hornsgatspuckeln, finns ett samlat spektrum av gallerier och butiker.

Foto av silversmed i ateljélokal

Silversmedsateljé. Foto: Jerry Malmberg

I flera av våra hus finns också attraktiva kontorslokaler, ofta med en charm som man inte hittar i moderna hus. Vi hyr också ut 150 ateljéer till konstnärer.

Vårt fokus på byggnadsvård omfattar även våra lokaler. Samma höga bevarandekrav gäller för lokalerna som för övriga delar av byggnaderna. Vill man som lokalhyresgäst göra förändringar i sin lokal, måste man först få godkännande från Stadsholmen.